Priser

Trädgårdsarbete

Skötsel och anläggning 450 kr/timme. Jag debiterar per påbörjad halvtimme och alltid minst en timme.

Fri framkörning inom Blekinge, södra Småland och Skåne. 

Bortforsling av trädgårdsavfall 500 kr/tipptillfälle.

Vid grävarbeten tillkommer maskin- och ev transport- och containerkostnad för bortforsling av material.

 

Trädgårdsdesign

Kostnadsfritt hembesök ingår alltid.

Idéskiss 3000 kr

Svartvit handritad illustrationsplan som anger trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag. Definierar funktioner och nyckelstrukturer. Passar dig som själv vill inreda din utemiljö men önskar en grundläggande struktur att utgå ifrån.

 

Trädgårdsdesign Bas 8000 kr

Skalenlig färglagd illustrationsplan som definierar funktioner, rumsindelning, förslag på typ av avgränsningar, markbeläggning, konstruktioner och växter. 

 

Trädgårdsdesign Plus 14000 kr

Skalenlig färglagd illustrationsplan som definierar funktioner, detaljerade former och strukturer. Färglagd perspektiv-illustration. Förslag på materialval, storlek och sort, detaljerade växtförslag. Förslag på utformning av konstruktioner som pergola, spaljéer, staket - bilder, illustrationer eller skisser. 

 

Planterings- och skötselplaner

Önskar du ett underlag för anläggning och/eller skötsel av dina planteringar hjälper jag gärna till med detta. Planteringsplan kan beställas för enstaka rabatter eller som komplement till Trädgårdsdesign Plus. En skötselplan kan t ex utgöra underlag för fastighetsförvaltare som köper in skötseltjänster. Pris för tjänsterna beror på uppdragets art och tidsåtgång. Kontakta mig för kostnadsförslag/offert!  

 

Moms är inkluderad i angivna priser.