Skatteavdrag - information från skatteverket.se

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för hushållsnära tjänster, såsom trädgårdsarbete.

Ett krav för rutavdrag är att arbetet utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står.

Rutavdrag ges för bl a:

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

 

Inget avdrag ges för:

 • sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar.
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

 

Så här fungerar det:

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Utföraren drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

 

Mer information om RUT-avdrag hittar du på skatteverkets hemsida: skatteverket.se